• காகிதத்தால் மூடப்பட்ட அலுமினிய கம்பி

  காகிதத்தால் மூடப்பட்ட அலுமினிய கம்பி

  காகிதத்தால் மூடப்பட்ட கம்பி என்பது வெற்று செப்பு சுற்று கம்பி, வெற்று செம்பு தட்டை கம்பி மற்றும் குறிப்பிட்ட காப்பீட்டு பொருட்களால் சுற்றப்பட்ட எனாமல் செய்யப்பட்ட தட்டையான கம்பி ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்ட முறுக்கு கம்பி ஆகும்.

  ஒருங்கிணைந்த கம்பி என்பது ஒரு முறுக்கு கம்பி ஆகும், இது குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காப்பீட்டு பொருளால் மூடப்பட்டிருக்கும்.

  காகிதத்தால் மூடப்பட்ட கம்பி மற்றும் ஒருங்கிணைந்த கம்பி ஆகியவை மின்மாற்றி முறுக்குகளை தயாரிப்பதற்கான முக்கியமான மூலப்பொருட்களாகும்.

  இது முக்கியமாக எண்ணெயில் மூழ்கிய மின்மாற்றி மற்றும் உலை முறுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 • காகிதத்தால் மூடப்பட்ட செப்பு கம்பி

  காகிதத்தால் மூடப்பட்ட செப்பு கம்பி

  இந்த காகிதத்தால் மூடப்பட்ட கம்பியானது உயர்தர ஆக்ஸிஜன் இல்லாத செப்பு கம்பி அல்லது எலக்ட்ரீஷியன் சுற்று அலுமினிய கம்பியால் ஆனது, இது மிகவும் துல்லியமான மற்றும் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக ஒரு சிறப்பு அச்சு மூலம் வெளியேற்றப்பட்டது அல்லது வரையப்பட்டது.முறுக்கு கம்பி அதன் விதிவிலக்கான ஆயுள் மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட இன்சுலேடிங் பொருளுடன் மூடப்பட்டிருக்கும்.

  காகிதத்தால் மூடப்பட்ட வட்ட செப்பு கம்பியின் DC எதிர்ப்பு விதிமுறைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.காகிதத்தால் மூடப்பட்ட வட்டக் கம்பி காயப்பட்ட பிறகு, காகித காப்புக்கு விரிசல், சீம்கள் அல்லது வெளிப்படையான சிதைவு இருக்கக்கூடாது.இது மின்சாரம் கடத்துவதற்கான ஒரு உயர்ந்த பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளது, இது தேவைப்படும் பயன்பாடுகளில் கூட வேகமான மற்றும் திறமையான செயல்திறனை வழங்க அனுமதிக்கிறது.

  அதன் சிறந்த மின் பண்புகளுக்கு கூடுதலாக, இந்த காகித மூடப்பட்ட கம்பி விதிவிலக்கான ஆயுள் மற்றும் தேய்மானம் மற்றும் கிழிக்க எதிர்ப்பு வழங்குகிறது.மற்ற வகை கம்பிகள் விரைவாக உடைந்து அல்லது சேதமடையக்கூடிய கடுமையான சூழல்களில் பயன்படுத்த இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.